Bảng giá xe Ford cập nhật mới 2024

TRANSIT TIÊU CHUẨN SVP

849.000.000VNĐ

* Liên hệ Hotline 0788 999 018 nhận thêm ưu đãi đặc biệt và giá tốt hơn

Ford Ranger Thế Hệ Mới | WildTrak 4x4 AT

979.000.000VNĐ

* Liên hệ Hotline 0788 999 018 nhận thêm ưu đãi đặc biệt và giá tốt hơn

FORD EXPLORER LIMITED 2.3L ECOBOOST I4

2.099.000.000VNĐ

* Liên hệ Hotline 0788 999 018 nhận thêm ưu đãi đặc biệt và giá tốt hơn

EVEREST Thế Hệ Mới AMBIENTE

1.099.000.000VNĐ

* Liên hệ Hotline 0788 999 018 nhận thêm ưu đãi đặc biệt và giá tốt hơn

Ford Ranger Thế Hệ Mới | XLS 4x2 AT

707.000.000VNĐ

* Liên hệ Hotline 0788 999 018 nhận thêm ưu đãi đặc biệt và giá tốt hơn

Ford Ranger Thế Hệ Mới | XL 4x4 MT

669.000.000VNĐ

* Liên hệ Hotline 0788 999 018 nhận thêm ưu đãi đặc biệt và giá tốt hơn

Ford Ranger Thế Hệ Mới | sport 4x4 AT

864.000.000VNĐ

* Liên hệ Hotline 0788 999 018 nhận thêm ưu đãi đặc biệt và giá tốt hơn

Ford Ranger Thế Hệ Mới | XLS 4x4 AT

776.000.000VNĐ

* Liên hệ Hotline 0788 999 018 nhận thêm ưu đãi đặc biệt và giá tốt hơn

Ford Ranger Thế Hệ Mới | XLS 4x2 MT

665.000.000VNĐ

* Liên hệ Hotline 0788 999 018 nhận thêm ưu đãi đặc biệt và giá tốt hơn

EVEREST Thế Hệ Mới SPORT

1.178.000.000VNĐ

* Liên hệ Hotline 0788 999 018 nhận thêm ưu đãi đặc biệt và giá tốt hơn

EVEREST Thế Hệ Mới TITANIUM

1.299.000.000VNĐ

* Liên hệ Hotline 0788 999 018 nhận thêm ưu đãi đặc biệt và giá tốt hơn

EVEREST Thế Hệ Mới TITANIUM +

1.468.000.000VNĐ

* Liên hệ Hotline 0788 999 018 nhận thêm ưu đãi đặc biệt và giá tốt hơn

Territory Trend 1.5L AT

799.000.000VNĐ

* Liên hệ Hotline 0788 999 018 nhận thêm ưu đãi đặc biệt và giá tốt hơn

Territory Titanium 1.5L AT

899.000.000VNĐ

* Liên hệ Hotline 0788 999 018 nhận thêm ưu đãi đặc biệt và giá tốt hơn

Territory Titanium X 1.5L AT

929.000.000VNĐ

* Liên hệ Hotline 0788 999 018 nhận thêm ưu đãi đặc biệt và giá tốt hơn

Ranger Raptor mới 2023

1.299.000.000VNĐ

* Liên hệ Hotline 0788 999 018 nhận thêm ưu đãi đặc biệt và giá tốt hơn